Moteuka arrangeres to ganger i året, og er Norsk Moteforum sitt ansikt utad. Moteuka er ”den profesjonelle salgsarenaen for Mote- Norge”, og en arena for kunnskap og nettverksbygging. Hit kommer alt fra innkjøpere, presse, stylister, bloggere og 

andre interessentere i bransjen. Arrangementet er svært synlig nasjonalt og ellers i Skandinavia. 12.000 – 15.000 profesjonelle innkjøpere kommer til hvert arrangement..

Mr. Who stod for ny visuell identitet.

Kunde:Norsk Moteforum
Prosjekt: Visuell identitet

Leveranse: Design
Web
Animasjon