Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknikk, industri, naturvitenskap og medisin.
Mr.Who jobber med museets visuelle identitet og markedsføring.

Vedlagt ligger to kampanjer som Mr.Who har utviklet for Teknisk Museum.

Kunde: Norsk Teknisk Museum

Prosjekt: Kampanje
Leveranse:
Idé/konsept
Layout

Foto: Scanpix/Teknisk Museum