Junit het Luftfartens Funskjonærforening da vi traff dem første gang. De var en fagforening for luftfart-ansatte, i en omlegginsprosess.

Junit er nå en bransje-uavhengig fagforening, og den nye organisasjonsstrukturen krevde både nytt navn og grafisk profil, som ble levert av oss.

Vi hadde en omfattende researchprosess, hvor vi både fikk kartlagt hva Luftfartens Funksjonærforening hadde vært, og hva de skulle bli. Vi holdt to workshops; den ene under et kurs for medlemmer i Budapest, den andre med ledergruppen i Oslo. I workshopene la medlemmene selv grunnlaget for den jobben Mr. Who skulle gjøre videre.

Noen viktige ord som kom fram uansett hvem vi snakket med om fagforeningen, var “styrke”, “samhold” og “fargerik”. Disse ordene er tydelig tilstede i profilen vi lagde for Junit.

Navnet Junit gir assosiasjoner til ord som “unite”, “unit” og “union”. Profilelementene er biter av lenker. Disse har vi holdt åpne og fargerike, akkurat som Junit.

Kunde: Junit
Prosjekt: Omprofilering

Leveranser:
Grafisk profil
Navn
Internfilm
Kommunikasjonsmateriell