Høyer har over 20 butikker i high end fashion-segmentet, men manglet en identitet som sørget for et tydelig og konsistent uttrykk for hele butikkjeden.

Mr. Who har vært ansvarlig for at alt Høyer-materiell er helhetlig og følger profilen siden 2012. Vi står for utvikling og produksjon av det meste som skal sees av kundene. Der materiell utvikles av andre, er det vi som godkjenner det.

Reprofileringen inneholdt blant annet disse endringene:

Redesign av logo
Utforming av logo-elementet “Ørnen”
Innføring av egen font og malverk
Utvikling av Høyers tagline “Upgrading Humans since 2004”

Kunde: Høyer
Prosjekt: Identitet

Leveranser:
Logo og logoelement
Tagline
Skilting
Foliering av bilpark
Innhold sosiale medier
Eksternkommunikasjon